@"ระบำพุทธะ.>>ศิลปะขันธา

posted on 05 Oct 2010 04:26 by director-life

 

ระบำพุทธะ จาก กลุ่มศิลปะขันธา
แสดงที่ มศว.
 

 
มาดูกันคะ..>>>
 
 ช่วงแรก >>  

 
    
 
        มาดูกันต่อนะคะ...>>>
 
ช่วงสอง >> 

 
Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
 

 
      
 

Comment

Comment:

Tweet